Zobraziť ako: Stĺpce - 3 4 5 Ako zoznam

 • 4.75 

  TERPENTÍNOVÝ OLEJ 430G od spoločnosti Color Company sa používa na riedenie olejových umeleckých farieb a tiež na čistenie štetcov, priame riedenie farieb, maliarskych lakov a riedidiel či klasických olejových náterových farieb.

  Popis: kvapalina žltkastej farby


 • 2.76 

  FERMEŽ ĽANOVÁ – RIEDIDLO 0,375L

  Fermež ľanová je riedidlo na fermežové farby a olejové sklenárske tmely. Sklenársky tmel sa používa na utesňovanie, škárovanie a zasklievanie sklenených výplní a pre vyrovnávanie drobných nerovností.

  Používa sa najmä k základnému napúšťanie dreva, omietok a iných savých podkladov pod ďalšie nátery olejovými, syntetickými alebo disperznými náterovými hmotami. Po cca 20 min. sa nevsiaknutý zvyšok fermeže (prebytok) vytrie, na povrchu nesmie zostať lesklý náter.


 • 3.50 

  Zmes aromatických, alifatických uhľovodíkov a esterov kyseliny octovej. Určené na riedenie jednozložkového polyuretánového laku na drevo Profilak. Okrem toho sa používa aj na čistenie pracovných pomôcok pri aplikácií laku profilak.


 • 3.20 

  Okrem odmasťovania a čistenia povrchov kovových predmetov sa používa aj k čisteniu pracovných pomôcok. Nesmie sa používat umývaniu pokožky! Po práci si umyte ruky vodou a mydlom prípadne ošetrite reparačným krémom.

  Používa sa ako rozpúšťadlo alebo riedidlo do náterových hmôt a ako surovina pre chemickú výrobu.

  Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.


 • 1.57 

  Riedidlo S 6300

  Je to zmes aromatických a uhľovodíkov a alkoholov, používa sa na riedenie syntetických vypaľovacích náterových látok, napríklad email S 2046 a email S 2053 a pod.

  Hustota: 840 – 860 kg/m3

  Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.


 • 5.22 

  Lieh denaturovaný je výrobok určený do liehových varičov, na svietenie a na horenie. Roztok alkoholu, denaturačných činidiel(v množstve podľa platných zákonov o všeobecnej denaturácii) a vody. 


 • 2.30 3.60 

  TECHNICKÝ BENZÍN sa používa pre nátery a farby ako rozpúšťadlo, odmasťovač, laboratórne činidlo, v čistiarni.

  K uvedeným náterovým látkam a prípravkom sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky, laku, lepidla za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

   

   


 • 1.45 25.00 

  Riedidlo C 6000 – Nitrocelulózové (acetónové) riedidlo. 

  Použitie: V prevažnej väčšine na nitrocelulózové náterové látky

  Objem: Vyberte si požadovaný objem!


 • 1.40 

  Riedidlo S 6005 je určené na riedenie syntetických a olejových náterov

  • je to zmes aromatických uhľovodíkov
  • k náterovým látkam sa pridáva postupne podľa pomeru uvedeného na obale riedenej farby
  • na dosiahnutie správnej konzistencie je potrebné dokonalé premiešanie s riedenou farbou
  • jedná sa o veľmi škodlivú a dráždivú zmes preto je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie pracoviska
  • riedidlo S 6005 je horľavá látka , preto v jej blízkosti nemanipulujeme s ohňom
  • skladovanie: v originálnom dobre uzavretom obale pri teplote do +20°C

 • 1.18 7.00 

  Riedidlo S 6006 je určené na riedenie syntetických a olejových náterov schnúcich na vzduchu aplikovaných štetcom.

  • je to zmes aromatických uhľovodíkov s minimálnym množstvom alifatických uhľovodíkov
  • k náterovým látkam sa pridáva postupne podľa pomeru uvedeného na obale riedenej farby
  • na dosiahnutie správnej konzistencie je potrebné dokonalé premiešanie s riedenou farbou
  • jedná sa o veľmi škodlivú a dráždivú zmes preto je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie pracoviska
  • riedidlo S 6006 je horľavá látka , preto v jej blízkosti nemanipulujeme s ohňom
  • skladovanie: v originálnom dobre uzavretom obale pri teplote do +20°C

No products were found matching your selection.

Navigation

Môj košík

Zavrieť
Viewed

Naposledy zobrazené

Zavrieť

Quickview

Zavrieť

Kategórie