ACETON P6401- 0,7L

3.20 

Okrem odmasťovania a čistenia povrchov kovových predmetov sa používa aj k čisteniu pracovných pomôcok. Nesmie sa používat umývaniu pokožky! Po práci si umyte ruky vodou a mydlom prípadne ošetrite reparačným krémom.

Používa sa ako rozpúšťadlo alebo riedidlo do náterových hmôt a ako surovina pre chemickú výrobu.

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

+ -

ACETON P6401

Charakteristika

Patrí medzi ketóny. Acetón je bezfarebná až slabo žltkastá kvapalina charakteristickej vône, mierne hydroskopická a značne prchavá, ktorú možno miešať s vodou v každom pomere. Je dobre miešateľný aj s etanolom a dietylénom.
Použitie

Používa sa ako rozpúšťadlo alebo riedidlo do náterových hmôt a ako surovina pre chemickú výrobu.

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:
Acetón môže ohroziť zdravie, a to ako vo forme pár, tak pri priamom styku s pokožkou. Pary majú v závislosti na koncentrácii narkotický účinok, dráždia sliznice a spojivky a majú nepríjemný zápach. Pri priamom styku s pokožkou dochádza k odmasteniu a dráždeniu pokožky. Acetón je veľmi horľavá kvapalina. V prevádzkach, v ktorých sa pracuje s acetónom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Acetón sa plní do železničných a automobilových cisterien, ktoré sa v letnom období od 1. 6. do 30. 9. plnia na 92% objemu a v zimnom období od 1. 10. do 31. 5. najviac na 95% objemu. Pre prepravu acetónu platia príslušné predpisy pre prepravu horľavých kvapalín. Z hľadiska prepravných podmienok podľa ADR/RID je zaradený do triedy 3, identifikačné číslo nebezpečnosti látky 33 a UN číslo na označenie látky 1090.

Hmotnosť 1 kg
Objem (kg)

Katalógové číslo: 00104 / P6401 -0,7l Kategórie:
Kategórie produktov

Warning: Illegal string offset 'title' in /data/8/4/84d2d485-7210-43e4-a48e-8a24d3af3190/liniakosice.sk/sub/wp/wp-content/plugins/woocommerce/includes/widgets/class-wc-widget-product-tag-cloud.php on line 50
Značky produktu
Navigation

Môj košík

Zavrieť
Viewed

Naposledy zobrazené

Zavrieť

Quickview

Zavrieť

Kategórie